Rozstrzygnięcia 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

IZ.272.40.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

2017-09-22

PCPR.272.2.2017 1 Pełnienie funkcji Specjalisty ds. ubezpieczeń społecznych w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

2017-09-08

PCPR.272.1.2017 1. Praca na stanowisku Prawnika w latach 2017-2019 w ramach projektu p. n. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

2017-09-08

IZ.272.33.2017 Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem dla nich metadanych

2017-09-08

IZ.272.32.2017 Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka niemieckiego w ramach projektu p.n. „ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością"

2017-07-20

IZ.272.34.2017 Dostawa skanera dokumentów oraz drukarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2017-07-18

ZD.71.272.ZO.9.B5.2017 Zakup piasku naturalnego wg norm PN-B-11113:1996 gatunek 1 – płukany o uziarnieniu do 2 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych

2017-07-07

ZD.71.272.ZO.8.B5.2017 Zakup soli dla wykonania mieszanki piaskowo-solnej stosowanej przy posypywaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018

2017-06-27

ZD.71.272.ZO.7.B5.2017 Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu złotoryjskiego farbą akrylową (cienkowarstwowo) wraz z mikrokulami szklanymi

2017-05-31

IZ.272.21.2017 Założenie baz danych szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - realizacja opracowanego projektu technicznego modernizacji z 2015 r. dla 280 punktów osnowy (...)

2017-05-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:1369