Ogłoszenia 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej i informatycznej 2 szt. infokiosków w ramach projektu p.n. Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2013-01-09

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków gospodarczych i zagospodarowania terenu przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

2013-01-10

Usunięcie zawilgocenia ścian przyziemia przy przebudowie budynku byłego młyna przemysłowego z przeznaczeniem na centrum dydaktyczno-socjalne przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

2013-01-17

Sukcesywny zakup emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego

2013-02-01

Udzielenie kredytu do kwoty 5 000 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na prefinansowanie środków pochodzących z dotacji UE

2013-02-07

Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostki organizacyjnej powiatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami

2013-03-13

Remont drogi powiatowej Brochocin - Modlikowice nr 2629 D dz. 306 km 0+000 - 0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000 - 2+700 wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia

2013-03-15

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii i reklamy wizualnej w ramach projektu p.n. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2013-03-20

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611 D w m. Lubiatów, km 8+950

2013-03-27

Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, wyżywienia oraz zakwaterowania dla uczestników wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu p. n. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2013-04-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-09-23
Data publikacji:2015-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:8935