Ogłoszenia 2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

IZ.272.67.2015 Wykonanie prac geodezyjnych z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016

2015-12-11

IZ.272.66.2015 Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016

2015-12-11

IZ.272.64.2015 Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-12-09

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2015-12-08

IZ.272.49.2015 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które zostały usunięte z drogi na terenie Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2015-12-07

IZ.272.48.2015 Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2015-11-27

IZ.272.49.2015 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, które zostały usunięte z drogi na terenie Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2015-11-24

IZ.272.45.2015 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2016-2017

2015-11-13

IZ.272.47.2015 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz ze wzmocnieniem ścian budynku mieszkalnego nr 15 w Gozdnie

2015-11-13

IZ.272.44.2015 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-11-10

IZ.272.46.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

2015-11-04

IZ.272.40.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przyul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

2015-10-15

IZ.272.41.2015 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 110 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2015-10-15

IZ.272.37.2015 Założenie baz danych poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Złotoryja

2015-10-01

IZ.272.39.2015 Usługa przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2015 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi

2015-10-01

ZD.71.272.PN.11.B5.2015 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi

2015-09-30

IZ.272.36.2015 Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu pn. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2015-09-22

Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim – etap II

2015-09-11

IZ.272.35.2015 Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-09-11

IZ.272.33.2015 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Złota sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2015-09-08

ZD.71.272.PN.10.B5.2015 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi

2015-09-07

Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi nr IZ.272.32.2015

2015-08-28

IZ.272.29.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki oraz kursu decoupage w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2015-07-30

ZD.71.272.PN.9.B5.2015 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowo-towarowego z podwójną kabiną i skrzynią na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi”

2015-07-29

IZ.272.28.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2015-07-27

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:16254