Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-10-04 ( Imieniny: Edwina, Roslawy)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Zawiadomienie o wszczęciu/zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu/zakończeniu postępowania administracyjnego

Lp.

Numer sprawy

Data 

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora

Opis inwestycji

Adres inwestycji

1

AB.6740.38.1.2020.2022 04.02.2022r. Gmina Wojcieszów zmiana decyzji nr 48/2021 z dnia 25.02.2021r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami działki nr 116/2, 116/3, 118, 160/7, 160/10, 167, 169/271, 170, 171, 172/2, 172/3, 172/10, 172/11, 172/12, 172/21, 175/3, 176, 177, 178, 179, 183/272, 183/273, 186, 187/1, 187/2, 188, 189/1, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 192, 193/6, 195/2, 195/3, 197, 198, 199/1, 199/4, 201, 202, 203/2, 207/2, 207/3, 207/4, 208, 209, 210, 211/3, 211/4, 211/5, 212, 217, 218, 219, 220/2, 221/1, 222, 223/3, 226, 227/1, 227/2, 228, 230, 233, 234, 263/3, 263/6, 263/8, 264, 265, 267, 268/2, 290, 294- j.e.022606_1.0001, działki nr 1/2, 3/1, 3/4, 4,5,7,8, 9/1, 10,11, 12,15/1, 15/2, 16, 17/2, 18, 19, 21/1, 23, 25, 27, 28, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 224/271, 225/271- j.e. 022601_1.0002 Wojcieszów

 2

AB.6740.20.2.2022 09.03.2022 Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 35-035 Kraków Budowa linii kablowej SN w Złotoryi od stacji LGC71799 przy ul. Hożej do stacji LGC71786 przy ul. Wiosennej. działki nr 127/2, 96/3, 521/6, 521/2, 532, 521/8, 128/3, 128/5, 129/1, 350/2, 350/1, 352/5, 533, 522/3, 522/5 i 522/4 - j.e. 022602_1.0008 Złotoryja.

3

AB.6740.38.5.2020.2022 19.04.2022 Gmina Wojcieszów zmiana decyzji nr 48/2021 z dnia 25.02.2021r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wojcieszów. działki nr 116/2, 116/3, 118, 160/7, 160/10, 167, 169/271, 170, 171, 172/2, 172/3, 172/10, 172/11, 172/12, 172/21, 175/3, 176, 177, 178, 179, 183/272, 183/273, 186, 187/1, 187/2, 188, 189/1, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 192, 193/6, 195/2, 195/3, 197, 198, 199/1, 199/4, 201, 202, 203/2, 207/2, 207/3, 207/4, 208, 209, 210, 211/3, 211/4, 211/5, 212, 217, 218, 219, 220/2, 221/1, 222, 223/3, 226, 227/1, 227/2, 228, 230, 233, 234, 263/3, 263/6, 263/8, 264, 265, 267, 268/2, 290, 294- j.e.022606_1.0001, działki nr 1/2, 3/1, 3/4, 4,5,7,8, 9/1, 10,11, 12,15/1, 15/2, 16, 17/2, 18, 19, 21/1, 23, 25, 27, 28, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 224/271, 225/271- j.e. 022601_1.0002 Wojcieszów.

4

AB.6740.189.5.2021.2022 09.05.2022 Biogazownia Wilków Sp. o.o., Al. Jerozolimskie 65-69/lok. 14.21, 00-697 Warszawa Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,999MW w miejscowości Wilków, gm. Złotoryja. działka nr 486/18 - j.e. 022606_2.0015 Wilków, gm. Złotoryja.
5

 

AB.6740.75.1.2022 16.05.2022 Gmina Miejska Złotoryja Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Złotoryja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi przy Pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi. działki nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 32/2 i 9/5 - j.e. 022602_1.0005 Złotoryja.
6 AB.6740.100.1.2022 14.06.2022 Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków Budowa linii kablowej SN LGL220 wraz z kanalizacją teletechniczna od stacji LGC71750 do stacji LGC71758 przy ul. Bolesława Krzywoustego / Juliusza Słowackiego w Złotoryi. działki nr – j.e. 022602_1.0006 – 220; j.e. 022602_1.0007 – 83/2, 83/3, 1/2, 1/1, 16/1; j.e. 022602_1.0008 – 74/61, 74/14, 67, 65 i 66/5.
7 AB.6740.81.2012.2022 20.07.2022 Gmina Złotoryja Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 140/2012 z dnia 29 maja 2012r. dot. budowy wodociągu wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w Wilkowie Osiedlu, gm. Złotoryja. działki 97,96,95,94,93,92,90,89,88,85,84,83,82,81,80,8/7,75/3,71/5,67,54/23,54/22,51,50,49/9,42/4,42/3,42/2,40,9,7/9,37/8,37/7,37/5,36,35/2,35/1,34,33,22/5,22/4,22/3,21/4,21/3,21/2,21/1,17,6,143,14/67,14/51,12/11,8/6,8/5,8/4,8/38,8/3,8/2,8/1,79/6,79/5,79/4,79/3,78,77,76,75/1,74,73/2,72,71/9,71/8,71/7,71/6,71/4,71/3,71/1,7,68,66,65,64,61,57,56/4,56/3,56/2,56/16,56/1,55/2,54/9,54/8,54/7,54/6,54/5,54/4,54/3,54/25,54/17,54/16,54/15,54/14,54/13,54/12,54/11,54/10,53,52,49/8,49/7,49/6,49/5,49/4,49/3,49/17,49/15,49/10,49/1,47,45,27,26,152,142,14/9,14/8,14/7,14/6,14/5,14/4,14/3,14/18,14/13,14/11,14/10,136/4,136/15,134,133,132,131,130,13,129,128,127,126,125,124,123,12/9,12/8,12/7,12/5,12/38,12/3,12/26,12/19,12/14,12/13,12/10,12/1,119,118,117,115,114,11,109,108,107,106,105,104,103,102,10/8,10/7,10/6,10/5,10/4,10/3,10/2,10/15,10/1,850/87,837/76,836,832/88,740/2,738,737,719,711,706,652,620/1,354,353/2,353/1,350/3,206/2, Wilków Osiedle, gm. Złotoryja.
8 AB.6740.128.2.2022 23.08.2022 Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków

Budowa sieci SN 20kV jako powiązanie pomiędzy stacją transformatorową LGC71599 i LGC71789 w rejonie ul. Hożej w Złotoryi.

działki nr 124/10, 124/11, 124/8, 124/12, 124/13, 124/18, 124/14, 130/1, 541, 537/2 i 548 – j.e. 022602_1.0008 Złotoryja.

9 AB.6740.75.5.2022 04.10.2022 Gmina Miejska Złotoryja

Budowa punktu zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Złotoryja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi przy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi.

działki nr 31/11, 31/16, 26, 25, 23/2 i 9/5 -j.e. 022602_1.0005 Złotoryja.

10 AB.6740.146.3.2022 22.11.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja Zawiadomienie zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn. Budowa skrzyżowania ulicy Jerzmanickiej z ulicą Wojska Polskiego w Złotoryi"

Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach położonych w Złotoryi, dz. nr 208/1, 208/2, 165/2, 167/3, 178/2 i 158/200 - j.e. 022602_1.0002 oraz dz. nr 1/6 - j.e. 022602_1.0008 Złotoryja.

11 AB.6740.148.2.2022 22.11.2022 Burmistrz Miasta Złotoryja Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 382 - ul. Legnickiej z drogą gminną nr 108578D - pl. Sprzymierzeńców i projektowaną drogą publiczną o klasie technicznej L w Złotoryi wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach położonych w Złotoryi, dz. nr 31/26, 24, 10/4, 10/7 - j.e. 022602_1.0005 oraz dz. nr 1/6 - j.e. 022602_1.0006.

12 AB.6740.81.2012.2022 27.12.2022 Gmina Złotoryja Zmiana decyzji Starosty Złotoryjskiego nr 140/2012 z dnia 29 maja 2012r. dot. budowy wodociągu wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków oraz Wilków Osiedle.

j.e. 022606_2.0015 Wilków,

je. 022606_2.0016 Wilków Osiedle.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-13 20:28przez:
Opublikowano:2022-01-13 15:11przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-12-28 15:05przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego
Odwiedziny:477

Rejestr zmian

 • [2022-12-28 15:05:01]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-11-22 14:35:24]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-11-22 14:19:19]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-10-06 14:12:10]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-08-24 14:24:35]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-07-22 10:57:15]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-06-15 14:54:10]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-06-15 14:43:56]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-05-18 10:18:04]Tomasz Saluszewskiaktualizacja
 • [2022-05-11 13:20:00]Tomasz Saluszewskidodano zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 • [2022-04-21 08:56:44]Tomasz Saluszewskidodano zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 • [2022-03-10 09:54:21]Tomasz Saluszewskidodano zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 • [2022-02-08 12:53:22]Tomasz Saluszewski,
 • [2022-01-13 20:30:55]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
 • [2022-01-13 20:27:16]Tomasz Saluszewskiutworzenie

Banery/Logo