Kierownictwo Starostwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Starosta Złotoryjski

2015-03-23

Wiesław Świerczyński

godziny przyjęć interesantów
wtorek 11:30 - 15:30, p. nr 102

Wicestarosta

2015-03-23

Rafał Miara

godziny przyjęć interesantów
wtorek 07:30 - 11:30, p. nr 103

Sekretarz Powiatu

2015-03-23

Katarzyna Kamińska

pok. 114, I piętro
tel. 76 506 53 19

sekretarz@powiat-zlotoryja.pl

1. Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

1)Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

a)nadzór nad organizacją pracy Starostwa,
b)czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań,
c)sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
d)prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w Starostwie,
e)nadzór nad kontrolą zarządczą.

2)Koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych dotyczących współpracy z Zarządem Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu.

3)Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu.

4)Pełnienie wobec Starosty czynności z zakresu prawa pracy, zgodnie z odrębnym postanowieniem.

5)Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty.

6)Pełnienie funkcji kierownika Starostwa w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty.

2. Sekretarz Powiatu pełni jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Organizacyjno- Prawnego (Referat Biuro Obsługi Rady Powiatu).

Skarbnik

2015-03-23

Agnieszka Gralak- Słonina

pok. 201, II piętro
tel. 76 506 53 20

 Skarbnik Powiatu:

1. opracowuje projekt budżetu powiatu i budżetu starostwa oraz koordynuje w tym zakresie prace wydziałów i jednostek zespolonych w administracji powiatowej.
2. opracowuje układ wykonawczy budżetu powiatu na dany rok budżetowy.
3. opracowuje roczne plany finansowe inwestycji powiatowych.
4. sporządza okresową sprawozdawczość.
5. opracowuje informacje i przeprowadza analizy z wykonania budżetu powiatu.
6. sprawuje   nadzór   nad   rachunkowością   w   jednostkach   organizacyjnych  objętych budżetem powiatu.
7. sprawuje kontrole nad gospodarką finansową powiatowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.
8. opiniuje projekty aktów  normatywnych oraz innych aktów  wywołujących skutki finansowe.
9. sprawuje nadzór nad gospodarką funduszu płac.
10. nadzoruje sprawy objęte zakresem działania wydziału finansowego starostwa.
11. wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-23
Data publikacji:2015-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6985