2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja 166/2017 dot. budowy linii kablowych SN, rozbiórki odcinka linii napowiatrznej SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN w ramach zadania: modernizacja dwutorowej linii 20 kV nr L-714 i L-723 w miejscowości Jerzmanice Zdrój

2017-07-07

Decyzja 161/2017 z dnia 22 czerwca 2017r.- dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego przy ul. Stromej na działkach nr 141/24, 141/25 i 61/28- 022602_1.0004 – Złotoryja.

2017-06-22

Decyzja 146/2017 dot: zmiany pozwolenia nr 129/2016 z dnia 02.06.2016r.

2017-06-22

AB.6740.116.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. modernizacji dwutorowej linii 20kV nr L-714 i L-723 w miejscowości Jerzmanice Zdrój

2017-06-14

AB.6740.89.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej ZLT3061, na działce nr 25-022606_2.0016_Wilków, gm. Złotoryja

2017-06-14

AB.6740.85.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, dot. rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz zurządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działkach nr 141/24, 141/25 i 161/28-022602_1.0004 Złotoryja.

2017-06-14

AB.6743.180.2017 Zawiadomienie dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej- elektroenergetycznej - w miejscowości Leszczyna.

2017-06-13

GN.661.6.1.2016 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2017-06-08

Decyzja 134/2017 - dot. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 37/2014 z dnia 05.02.2014r., zmienionej decyzjami nr 37/2015 z dnia 12.02.2015r. i 13/2016 z dnia 18.01.2016r.

2017-06-02

Decyzja 137/2017 - dot. budowy studni wierconej dla zasilania zbiornika retencyjnego w ramach budowy- przebudowy bieżni wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego, na działce nr 48 w Złotor

2017-06-02

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:12791