2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie nr AB.6740.213.2017 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2603D w miejscowości Wilków od km 11+923 do km 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na działkach nr 653/1, 668, j.e.022606_2.0015 Wilków

2017-09-11

RS.6341.46.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2017-09-08

Decyzja nr 232/2017 z dnia 4 września 2017r. dot. bydowy linii kablowej 20kV na działkach nr 560, 558, 633, 634, 675/1, 675/2 i 670/1 - j.e. 022605_2.0006 - Olszanica.

2017-09-06

Zawiadomienie nr AB.6743.326.2017 dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (dz. nr 158/9-158/11, 158/13-158/15, 158/17, 158/109-158/112, 158/200, 159/18- obręb 0002) w Złotoryi.

2017-09-06

Zarządzenie Starosty Złotoryjskiego

2017-09-04

Zawiadomienie nr AB.6743.312.2017 dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (działki nr 349/7, 349/10, 349/12, 349/14, 349/16, 349/32, 704, 710 i 893/22) w miejscowości Wilków, gm. Złotoryja.

2017-08-31

Decyzja nr 206/2017 z dnia 17 sierponia 2017r. dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 37/2017 z dnia 5 lutego 2014r.

2017-08-21

Zawiadomienie nr AB.6743.298.2017 dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej - elektroenergetycznej- w miejscowości Brochocin, gm. Zagrodno

2017-08-21

Zawiadomienie nr AB.6743.290.2017 dot. budowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 53/33, 59/21, 186/2, 59/37, 59/38, 59/43, 59/39, 59/40, 59/41 obręb Kozów

2017-08-16

Zawiadomienie nr AB.6740.19.2014.2017 dot. zmiany pozwolenia na budowę nr 37/2014 z dnia 5 lutego 2014r.

2017-08-09

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Goda
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Goda
Liczba odwiedzin:12794