Ogłoszenia 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń obsługi komputera w ramach projektu p.n. "Złota Sieć- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

2012-03-16

Remont muru oporowego wraz z obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2509 D w m. Rząśnik - nawalne deszcze i powodzie na terenie powiatu złotoryjskiego w 2010 r.

2012-03-20

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2608 D w km 1+200 w m. Pielgrzymka - nawalne deszcze i powodzie na terenie powiatu złotoryjskiego w 2010 r.

2012-03-20

Remont drogi: Podolany - droga dojazdowa do gruntów rolnych, o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną

2012-04-19

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów w myśl art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2012-05-10

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych na lata 2013-2022

2012-05-15

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w latach 2012-2014

2012-05-24

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01014226 na drodze powiatowej nr 2611 D w km 6+200 w m. Lubiatów, gm. Złotoryja

2012-05-28

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2621 D w km 3+340 w m. Leszczyna - nawalne deszcze i powodzie w 2009 r.”

2012-06-11

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Złotoryjskim - inwentaryzacja, projekt i realizacja I części projektu

2012-06-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-09-24
Data publikacji:2015-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:6850