Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Rozstrzygnięcia 2013

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków gospodarczych i zagospodarowania terenu przy ZAZ w Świerzawie

2013-01-24

Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej i informatycznej 2 sztuk infokiosków w ramach projektu p.n. Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2013-01-29

Usunięcie zawilgocenia ścian przyziemia przy przebudowie budynku byłego młyna przemysłowego z pzreznaczeniem na centrum dydaktyczno-socjalne przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie

2013-02-12

Udzielenie kredytu do kwoty 5 000 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na prefinansowanie srodków pochodzących z dotacji UE

2013-02-25

Sukcesywny zakup emulsji szybkorozpadowej klasy K1-65 C65 B 3 PU/RC w ilości 65,0 t odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy – punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego

2013-02-28

Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostki organizacyjnej powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami

2013-03-25

Remont drogi powiatowej Brochocin – Modlikowice nr 2629 D dz. 306 km 0+000 – 0+800 oraz nr 2630 D dz. 305 km 2+000 – 2+700 wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia

2013-04-08

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii i reklamy wizualnej w ramach projektu p.n. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”

2013-04-09

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611 D w m. Lubiatów, km 8+950

2013-04-22

Organizacja Mistrzostw osób Niepełnosprawnych w Grillowaniu w ramach projektu p.n. „Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa”

2013-04-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:7210