Rozstrzygnięcia 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice, wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej z mieszanek mineralno-asfaltowych.

2014-04-24

Dostawa drukarni cyfrowej oraz drukarki sublimacyjnej do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu pn. Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

2014-05-09

Koszenie traw z poboczy i rowów dróg powiatowych

2014-05-12

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2278 D w km 16+600 w m. Sędzimirów (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)

2014-05-12

Organizacja dwóch imprez plenerowych w 2014 r. w ramach projektu pn. Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

2014-05-21

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2014-05-29

Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, wyżywienia oraz zakwaterowania dla uczestników wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim"

2014-06-12

Dostawa wyposażenia do Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w ramach projektu pn. Et Labora – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa

2014-06-12

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w latach 2014-2016

2014-06-18

Usługa instalacji łącza światłowodowego na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego w ramach projektu pn. Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2014-06-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-09-21
Data publikacji:2015-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:9164