Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Złotoryi
pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja

NIP: 694-15-19-453

em@il: sekretariat@powiat-zlotoryja.pl

Telefon: (76) 8-786-930, 8-786-933
                   8-786-940, 8-786-950
FAX:         (76) 8-786-955

Starostwo Powiatowe w Złotoryi informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

Akceptowane formaty dokumentów: .doc, .rtf, .txt, .odt, .xls, .csv, .ods, .pdf, .ppt, .jpg, .svg, .xml, .zip, .tar

  1. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą

Nazwa skrytki: /SP_Zlotoryja/SkrytkaESP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB. Wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum w formacie .zip lub .tar

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

  1. Dostarczanie dokumentów elektronicznych osobiście:

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane  w godzinach pracy urzędu, w sekretariacie Starostwa Powiatowego pl. Niepodległości 8.

Przez dokumenty elektroniczne rozumie się pismo przewodnie oraz załączniki do pisma. Pismo przewodnie powinno zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy oraz treść merytoryczną.

Pismo przewodnie i każdy z załączników powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP nadawcy. Wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku w formacie .zip lub .tar

Dokumenty elektroniczne są przyjmowane wraz z informatycznym nośnikiem danych, którym może być płyta CD lub DVD.

Informatyczny nośnik danych powinien  być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Informatyczny nośnik danych powinien zawierać tylko jeden plik .zip lub .tar.

Poświadczenie przedłożenia zapisywane jest na zapewnionym przez Urząd informatycznym nośniku danych.

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań, dokumenty elektroniczne nie zostaną przyjęte.

  1. Poprzez pocztę elektroniczną (e-mail)

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 50 MB. Pismo przewodnie i każdy z załączników powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP nadawcy.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-zlotoryja.pl

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, zatem pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.

Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

Autor: Tomasz Saluszewski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-23 12:00przez: Tomasz Saluszewski
Opublikowano:2015-03-23 15:29przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2022-05-19 15:29przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:13262

Rejestr zmian

  • [2022-05-19 15:29:03]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2022-05-19 09:54:28]Tomasz SaluszewskiAktualizacja
  • [2022-05-19 09:53:05]Paweł SkibaAktualizacja
  • [2022-05-19 09:51:56]Paweł SkibaAktualizacja
  • [2022-05-18 09:26:08]Paweł SkibaAktualizacja
  • [2022-05-18 09:25:19]Paweł SkibaAktualizacja