Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Rozstrzygnięcia 2015

IZ.272.67.2015 Wykonanie prac geodezyjnych z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016

2015-12-23

IZ.272.66.2015 Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016

2015-12-23

IZ.272.64.2015 Dostawa środków czystości i materiałów chemicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-12-22

IZ.272.48.2015 Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego zgodnie z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

2015-12-11

IZ.272.46.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

2015-11-27

IZ.272.45.2015 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w latach 2016-2017

2015-11-26

IZ.272.47.2015 Rozbiórka obiektów budowlanych wraz ze wzmocnieniem ścian budynku mieszkalnego nr 15 w Gozdnie

2015-11-24

IZ.272.44.2015 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-11-20

IZ.272.34.2015 Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu p.n. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” – etap II

2015-11-13

IZ.272.41.2015 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera dla 110 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu p.n. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim"

2015-11-13

IZ.272.40.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

2015-11-02

ZD.71.272.PN.11.B5.2015 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi”

2015-10-26

IZ.272.37.2015 Założenie baz danych poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Złotoryja

2015-10-13

IZ.272.36.2015 Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu pn. Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2015-10-07

IZ.272.33.2015 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie złotoryjskim”,

2015-09-30

IZ.272.35.2015 Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi

2015-09-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi”

2015-09-18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn „Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi”

2015-09-03

IZ.272.30.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursów fizjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim”

2015-08-25

IZ.272.29.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu florystyki oraz kursu decoupage w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2015-08-21

IZ.272.27.2015 Usługa transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w miejscowości nadmorskiej w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2015-08-06

IZ.272.28.2015 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i pierwszym egzaminem państwowym w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim

2015-08-04

IZ.272.25.2015 Zakup pięcioletnich licencji na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Powiatu Złotoryjskiego

2015-07-14

IZ.272.26.2015 Wydruk i dostawa podręczników – skryptów na potrzeby Lokalnego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Złotoryi w ramach projektu pn. Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

2015-07-13

IZ.272.22.2015 Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu pn. „Złota sieć II – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”

2015-06-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-03-24
Data publikacji:2015-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:6350