2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WŚ.6120.9.2020 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2020-07-02

WŚ.613.23.2020 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

2020-07-02

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 414 obręb Sędziszowa, gmina Świerzawa

2020-06-29

Zawiadommienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych - działka nr 414 obręb Sędziszowa, gmina Świerzawa z dzialkami sąsiednimi 379, 387, 380, 422, 114/2, 415.

Decyzja 167/2020 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scala

2020-06-26

GN.6840.1.5.2019 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - obręb 0001 Świerzawa dz. 196/3

2020-06-18

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sieprnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 155 z dnia 4 czerwca 2020 r., Starosta Złotoryjski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Zawiadomienieo zakończeniu postępowania AB.6740.275.2019 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntó

2020-06-16

Informacja dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV na działkach nr 18/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12 i 90 w miejscowości Wyskok, gm. Złotoryja - j.e. 022606_2.0007.

2020-06-16

GN.6820.1.2020 Zawiadomienie dot. postępowania w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa menia po podmiocie Fliza Sp. z o.o w Wojcieszowie

2020-06-16

Decyzja 142/2020 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scala

2020-06-15

Decyzja 143/2020 dot. budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacja umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scala

2020-06-15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2020-01-23
Data publikacji:2020-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:1007