2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dot. przystąpienia do "modernizacji - przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Piastowej na działkach nr 154/3, 154/1, 154/2, 32/2, 145/7, 145/36, 145/8, 145/37, 145/38, 156/10, 156/12, 156/18, 156/11, 156/7, 156/1, 145/35, 145/13, 145/31 -

2020-02-18

Zawiadomienie AB.6743.26.2020 dot. przystąpienia do „budowy sieci wodociągowej z przewodów PEHD100 De125 SDR17 o dł. 2100m celem zaopatrzenia wsi Nowa Wieś Grodziska oraz przysiółka Nowa Wieś Grodziska - Stacja w wodę oraz zewnętrznej ochrony przeciwpoża

2020-02-06

Decyzja nr 33/2020 dot. budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=800m³/d wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno - socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budową przepompowni głównej, zagospodarowaniem terenu na działc

2020-02-06

Zawiadomienie AB.6743.25.2020 dot. budowy sieci gazowej ś/c do 0,5 MPa z przyłączami dla budynku mieszkalnego na działkach nr 153, 79/9, 79/18 - j.e. 022602_2.0004 - Kopacz, gm. Złotoryja.

2020-02-05

Obwieszczenie w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

2020-02-04

Decyzja nr 27/2020 dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1000kV wraz z budową wewnętrznych linii energetycznych nN 0,4 kV, przyłącza SN 20 kV z kontenerową stacją transformatorową wraz z ogrodzeniem na działce nr 837/1- j. e. 022605_2.

2020-02-03

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotoryjskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego

2020-01-28

Zawiadomienie AB.6740.337.2019 dot. budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=800m³/d wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno - socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budową przepompown

2020-01-24

Informacja dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym na działce nr 130/50 - j.e. 022602_1.0008 - Złotoryja.

2020-01-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2020-01-23
Data publikacji:2020-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Waldemar Wilczyński
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Spuriak-Kulas
Liczba odwiedzin:136