Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego

IZ.272.50.2018 Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019

                                                                                 Wykonawcy biorący udział

                                                                                 w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2019” do czasu oznaczonego tj. 14.12.2018 r. wpłynęło pięć ofert od następujących Wykonawców:

 

Nazwa i adres Wykonawcy oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

 1. Biuro Obsługi Nieruchomości

Wycena i Zarządzanie,

Jerzy Semeniuk

ul. Młyńska 1/8

59-540 Świerzawa

Przyznana punktacja: 100,00 pkt.

 

2. ,,Nieruchomości”

Mieczysław Młynarczyk

ul. Meksykańska 7

59-220 Legnica

Przyznana punktacja:  74,47 pkt.

 

3. Biuro Wyceny Nieruchomości

„Cztery Kąty”

Barbara Urbańska

ul. Mieszka I 12

59-500 Złotoryja

Przyznana punktacja: 90,27 pkt.

 

4. „YAP MULTI-PROJECT”

 Anna Popielarz

 Kościelec 3A

59-223 Krotoszyce

Przyznana punktacja: 70,11 pkt.

 

5. Rzeczoznawstwo Majątkowe

Wiesława Ryznar

ul. Pszczelarska 3

59-220 Legnica

Przyznana punktacja: 68,92 pkt.

 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Biuro Obsługi Nieruchomości Wycena i Zarządzanie, Jerzy Semeniuk, ul. Młyńska 1/8, 59-540 Świerzawa.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:najwyższa liczba punktów spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego.

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-21 08:22przez: Monika Gudz
Opublikowano:2018-12-21 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:1105

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.