Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WR.272.12.2019 Organizacja warsztatów terapeutyczno-zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

15 maja 2019
Czytaj więcej o: WR.272.12.2019 Organizacja warsztatów terapeutyczno-zawodoznawczych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

Zawiadomienie AB.6743.141.2019 dot. rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej na działkach nr 164/2, 166/31, 166/32 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.141.2019 dot. rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej na działkach nr 164/2, 166/31, 166/32 - j.e. 022602_1.0006 Złotoryja

WR.272.10.2019 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie”

14 maja 2019
Czytaj więcej o: WR.272.10.2019 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie”

WR.272.6.2019 Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap I)

14 maja 2019
Czytaj więcej o: WR.272.6.2019 Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (Etap I)

Zapytania złożone na VIII sesji Rady Powiatu przez radnego Lecha Olszanickiego - 09.05.2019

14 maja 2019
Czytaj więcej o: Zapytania złożone na VIII sesji Rady Powiatu przez radnego Lecha Olszanickiego - 09.05.2019

Zawiadomienie AB.6743.139.2019 dot. przebudowa linii napowietrznej n/n na działkach nr 225/4, 256, 257/2, 258 - usunięcie kolizji sieci e/e n/n z projektowaną zmianą zagospodarowania na działce nr 257/2 - j.e. 022605_2.0003 - Jadwisin

14 maja 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.139.2019 dot. przebudowa linii napowietrznej n/n na działkach nr 225/4, 256, 257/2, 258 - usunięcie kolizji sieci e/e n/n z projektowaną zmianą zagospodarowania na działce nr 257/2 - j.e. 022605_2.0003 - Jadwisin

ZD.71.272.ZO.2.2019 Koszenie traw z poboczy i rowów dróg powiatowych

13 maja 2019
Czytaj więcej o: ZD.71.272.ZO.2.2019 Koszenie traw z poboczy i rowów dróg powiatowych

WR.272.11.2019 Wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-zawodoznawcze nad morzem w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

10 maja 2019
Czytaj więcej o: WR.272.11.2019 Wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-zawodoznawcze nad morzem w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Referent w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Referent w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu