Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytania złożone na X sesji Rady Powiatu przez radnego Lecha Olszanickiego - 27.06.2019

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytania złożone na X sesji Rady Powiatu przez radnego Lecha Olszanickiego - 27.06.2019

Zapytanie radnej Wandy Grabos - 28.06.2019

2 lipca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie radnej Wandy Grabos - 28.06.2019

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

25 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WR.272.15.2019 „Zakup oraz dostawa maszyn i narzędzi ogrodniczych w ramach projektu ERL - Educatio, Repetito, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”

24 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.15.2019 „Zakup oraz dostawa maszyn i narzędzi ogrodniczych w ramach projektu ERL - Educatio, Repetito, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”

BR.0002.10.2019 Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

19 czerwca 2019
Czytaj więcej o: BR.0002.10.2019 Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

WR.272.18.2019 Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Złotoryjskim”

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.18.2019 Organizacja wyjazdowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Złotoryjskim”

Zawiadomienie nr AB.6740.87.2019 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 20kV nr L-715 i L-747 kolidującej z planowana budową drogi gminnej ul. Lubelskiej na działkach nr 346/1, 346/4, 346/9, 458/2, 492/2, 526/17, 526/45, 526/46 - j.e. 022602_1.00

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie nr AB.6740.87.2019 dot. przebudowy sieci elektroenergetycznych SN 20kV nr L-715 i L-747 kolidującej z planowana budową drogi gminnej ul. Lubelskiej na działkach nr 346/1, 346/4, 346/9, 458/2, 492/2, 526/17, 526/45, 526/46 - j.e. 022602_1.00

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

18 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

WR.272.16.2019 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.16.2019 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

Zawiadomienie AB.6743.177.2019 dot. budowy przyłacza wodociągowego do działki Centrum dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie na działkach nr 326, 427/16, 427/15, 427/15, 333 - j.e. 022604_4.0001 Świerzawa.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.177.2019 dot. budowy przyłacza wodociągowego do działki Centrum dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie na działkach nr 326, 427/16, 427/15, 427/15, 333 - j.e. 022604_4.0001 Świerzawa.