Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XXI sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: XXI sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 90/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 90/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 91/2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Domów Dziecka „Sobieradzik” i „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 91/2020 w sprawie upoważnienia dyrektora Domów Dziecka „Sobieradzik” i „Mały Sobieradzik” w Wojcieszowie

Uchwała Nr 92/2020 w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 92/2020 w sprawie określenia wielkości środków na zadania powiatu finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Uchwała Nr 93/2020 w spr upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do reali. proj. „Bona fide-aktywizacja w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społ., Działanie 9.1.Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1Aktywna inte.-konkursy horyz

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 93/2020 w spr upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do reali. proj. „Bona fide-aktywizacja w powiecie złotoryjskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społ., Działanie 9.1.Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1Aktywna inte.-konkursy horyz

Uchwała Nr 94/2020 w sprawie przedłożenia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu złotoryjskiego”

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 94/2020 w sprawie przedłożenia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu złotoryjskiego”

Uchwała Nr 95/2020 w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2020

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 95/2020 w sprawie zmiany budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2020

Uchwała Nr 96/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przpeorwadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 96/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przpeorwadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem wolnego pomieszczenia biurowego będącego własnością Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr 97/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do prowadzenia spraw z zakresu realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi”

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 97/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Złotoryi do prowadzenia spraw z zakresu realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakażnymi”

Uchwała Nr 98/2020 w sprawie wskazania starosty i wicestarosty do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 98/2020 w sprawie wskazania starosty i wicestarosty do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową