Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych na lata 2013-2022

6 lipca 2012
Czytaj więcej o: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych na lata 2013-2022

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2621 D w km 3+340 w m. Leszczyna - nawalne deszcze i powodzie w 2009 r.

2 lipca 2012
Czytaj więcej o: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2621 D w km 3+340 w m. Leszczyna - nawalne deszcze i powodzie w 2009 r.

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Złotoryjskim - inwentaryzacja, projekt i realizacja I części projektu

28 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Złotoryjskim - inwentaryzacja, projekt i realizacja I części projektu

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

28 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż czterech samochodów stanowiących własność Powiatu Złotoryjskiego

25 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż czterech samochodów stanowiących własność Powiatu Złotoryjskiego

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01014226 na drodze powiatowej nr 2611 D w km 6+200 w m. Lubiatów, gm. Złotoryja

21 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Przebudowa obiektu mostowego JNI 01014226 na drodze powiatowej nr 2611 D w km 6+200 w m. Lubiatów, gm. Złotoryja

Modernizacja kotłowni CO ogrzewanej olejem opałowym na zasilaną gazem niskociśnieniowym wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4

20 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Modernizacja kotłowni CO ogrzewanej olejem opałowym na zasilaną gazem niskociśnieniowym wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi przy ul. Kolejowej 4

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w latach 2012-2014

15 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w latach 2012-2014

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

13 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Złotoryjskiego w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Złotoryjskim - inwentaryzacja, projekt i realizacja I części projektu

11 czerwca 2012
Czytaj więcej o: Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Złotoryjskim - inwentaryzacja, projekt i realizacja I części projektu