RS.6341.49.2015 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2015

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 20 listopada  2015 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 16.11.2015 r. Pana Grzegorza Wyrwasa z firmy GEOTERRA ul. I. Krasickiego 29/10, 58-200 Dzierżonió1)w reprezentującego  Gminę Złotoryja Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w m. Wilków, gmina Złotoryja składającego się ze studni nr 1, 2z bis i 3 zlokalizowanych na terenie działek ewidencyjnych nr 839, 403/9, 162/2 obręb Wilkó3)w, w ilości:

Q śr. dob = 1680,0 m3/dobę,  max. h =   70,0 m3/h, Q max. r =  613 200 m3/rok, przy depresji wód podziemnych w studniach w zakresie sc = 2,60÷14,0 m.

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc  od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1.Urząd Gminy w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu  i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2015-12-02
Data publikacji:2015-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:2161