IZ.272.40.2015 Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2015

IZ.272.40.2015                                                                                                               Złotoryja, dnia 02.11.2015 r.

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Powiat Złotoryjski, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego Gimnazjum nr 1 przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na pomieszczenia biurowe” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.  

W powyższym przetargu cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2015-11-02
Data publikacji:2015-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:2677