ZD.71.272.PN.11.B5.2015 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2015

ZD.71.272.PN.11.B5.2015

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski z siedziba w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A., ul. Kobylińskiego 13, 09-400 Płock

Dostawca: BUDMAT AUTO Sp. z o.o., ul. Bielska 67, 09-400 Płock

Wartość oferty brutto:  115.653,64 zł.

            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

            Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

Nazwa oferenta:                                                                         Cena brutto:        Termin dostawy:

 

1. Europejski Fundusz Leasingowy SA

     ul. Kobylińskiego 13, 09-400 Płock

     Dostawca: BUDMAT AUTO Sp. z o.o.,

     ul. Bielska 67, 09-400 Płock

 

 

115.653,64 zł

 

 

20 dni

 UZASADNIENIE

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
Data utworzenia:2015-10-26
Data publikacji:2015-10-26
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:2446