IZ.272.36.2015 Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu pn. Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2015

 

 

Złota sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotorzjskim
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem było: „Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu pn. „Złota Sieć II – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 05.10.2015 r. wpłynęły cztery  oferty.

 Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

 1. 3R Agencja Reklamowo- Marketingowa
Sylwia Gruś
Ul. Wilcza 8
56-120 Brzeg Dolny
Przyznana punktacja: 57,57  pkt;

  2. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
„PIRAMIDA” Sp. z o.o.
Kostrza
ul. Kopernika 30
58-150 Strzegom
Przyznana punktacja: 100,00 pkt;

3. Usługi Kamieniarskie
Cempulik Stanisław
Ul.  Drzewna 23
41-935 Bytom
Przyznana punktacja:  69,38 pkt;

 4. Agencja Reklamowo-Wydawnicza
Studio B&W Wojciech Janecki
Ul. Podjazdowa 2/31
41-200 Sosnowiec
Przyznana punktacja: 55,22 pkt;

 Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług, „PIRAMIDA” Sp. z o.o., Kostrza, ul. Kopernika 30, 58-150 Strzegom.

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.

 

  

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2015-10-07
Data publikacji:2015-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Dudzic
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Dudzic
Liczba odwiedzin:2328