Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP i ppoż.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2012

Starostwo Powiatowe w Złotoryi (www.powiat-zlotoryja.pl) zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.)

 

Ilość uczestników:

Ogółem w szkoleniu uczestniczyć będzie ok. 78 pracowników Starostwa Powiatowego
w Złotoryi w tym:

−  17 osób – szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

−   57 osób – szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych

−  4 osoby – szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 

Termin szkolenia:

Szkolenie powinno odbyć się w wymienionym okresie w terminie do uzgodnienia:

−        między 5 marca 2012 r. a  30 marca 2012 r.

 

Ilość godzin:

Szkolenie powinno odbyć się w dni robocze w godzinach między 7:30 a 15:30

 

Miejsce szkolenia:

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8

 

Program szkolenia:

Wykonawca przedstawia opracowany program szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych. Program musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) i powinien zawierać wykaz osób, które będą realizować program szkolenia.

 

Oferta powinna zawierać cenę szkolenia netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za jednego uczestnika szkolenia oraz cenę za szkolenie grupy 78 pracowników

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja w terminie do dnia
17 lutego 2012 r. do godz. 12.00
. O wyborze Wykonawcy wszyscy uczestnicy postępowania zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Osoba uprawiona do udzielania informacji:

Iwona Dobrucka – tel. 76 87 86 940 wew. 309, 76 87 88 617

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej odczytanie. Koperta powinna być opisana: „Oferta cenowa w sprawie szkolenia okresowego z zakresu BHP i ppoż”

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-01-24
Data publikacji:2012-01-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:3380