Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON "Program wyrównywania różnic

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2012

Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi ,

Pl. Niepodległości 8,

59-500 Złotoryja,

woj. dolnośląskie,

tel. 076 8786940, -950,

faks 076 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-zlotoryja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównywania różnic między regionami II

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

a) 4 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 2011 samochodów osobowych z przedłużoną kabiną - przystosowanych do przewozu 8 osób niepełnosprawnych + 1 kierowca + 2 wózki inwalidzkie

b) 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż 2011 samochodu osobowego z przedłużoną kabiną przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnoprawnych + 1 kierowca wyposażonego w nową zamontowaną windę elektryczną do transportu wózków inwalidzkich.

KOD CPV - 34 114000-9

3. Samochody wymienione w pkt. 2 lit. a należy wyposażyć w przenośne, teleskopowe najazdy z powłoką antypoślizgową, służące do wjazdu wózków inwalidzkich.

4. Wszystkie auta muszą posiadać świadectwo homologacji - bazowego kombi 9-cio osobowego oraz pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ ponadto muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych. 5. Charakterystyka techniczna

a) Zakupione samochody powinny być aktualnie wytworzone przez Producenta, którego stacje obsługi znajdują się na terenie Polski. Przynajmniej jedna stacja obsługi w każdym województwie.

b) Silnik

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, diesel, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych, chłodzony cieczą, o mocy nie mniejszej niż 100 kM i pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3; - silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych nie mniejszą niż EURO 5; - zużycie energii max 4,00 MJ/km; - emisja dwutlenku węgla max 300 g/km; - emisja tlenków azotu max 0,50 g/km; - emisja cząsteczek stałych max 0,40 g/km;

c) Układ napędowy

Skrzynia biegów manualna min. 6-cio biegowa ( 5 + bieg wsteczny); układ kierownicy ze wspomaganiem i możliwością regulacji kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach; dźwignia zmiany biegów pokryta skórą; napęd na przednie koła lub tylne; niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem.

d) Nadwozie

- 9-cio miejscowe; fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem; podwójne siedzenie pasażerskie z przodu; drugi rząd foteli trzyosobowy (2+1) - wyjmowane i składane; trzeci rząd siedzeń trzymiejscowy - wyjmowany i składany; szyny wzdłużne, mocujące dwa wózki inwalidzkie do pojazdu; podsufitka dachu tapicerowana na całej długości kabiny. - Nadwozie przeszklone min. 4 drzwiowe; drzwi boczne prawe przesuwane; drzwi tylne dwuskrzydłowe lub podnoszone z wycieraczką i spryskiwaczem; - kolor nadwozia biały lub metalizowany; - twarda podłoga, łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu; - reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu; halogeny przednie przeciwmgielne; światło przeciwmgielne z tyłu + trzecie światło stop.

e) Oznakowanie pojazdu

Oznakowanie samochodów z przodu i z tyłu (symbolem dla osób niepełnosprawnych).

f) Wymiary samochodów

- długość pojazdu min. 5 150 mm

- rozstaw osi min. 3 300 mm

- szerokość bez lusterek bocznych min. 1 850 mm

- wysokość min. 1 950 mm

g) Bezpieczeństwo

- Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu; pasy bezpieczeństwa z napinaczami, trzypunktowe na wszystkich siedzeniach; wszystkie fotele z zagłówkami o regulowanej wysokości; hamulce tarczowe, wentylowane na przednie koła; na tylne koła mogą być bębnowe; system ABS zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania; system kontroli trakcji: układ EDS, układ ASR, układ MSR, układ ESP; immobilajzer, alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka.

h) Komfort i funkcjonalność

Fotele kierowcy i pasażerów tapicerowane, pokryte materiałem o podwyższonej trwałości koloru ciemnego; klimatyzacja manualna (przód + tył pojazdu) z możliwością regulacji nawiewu na przestrzeń pasażerską; centralny zamek sterowany pilotem; elektrycznie opuszczane szyby przednie; lusterka boczne sterowane elektrycznie; gniazdka elektryczne 12V w przedziale kierowcy i części pasażerskiej; oświetlenie wewnętrzne w części przedniej i przedziale pasażerskim umiejscowienie w podsufitce; radioodtwarzacz CD/MP3/ROS; głośniki w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim; komputer pokładowy z minimum 5 podstawowymi funkcjami w języku polskim; lampka kontrolna: zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu.

i) Wyposażenie dodatkowe

Koło zapasowe pełnowymiarowe; dodatkowe 2 szt. lamp sygnalizacyjnych koloru żółtego (kierunkowskazy) umocowane na stałe w tylnej części nadwozia (dach); najazdy teleskopowe, pokryte warstwą antypoślizgową do 4 szt. samochodów; winda elektryczna do wprowadzania wózków do 1 samochodu; foteliki dziecięce typ 017 lub podobny szt. 2; dodatkowe pasy bezpieczeństwa do mocowania wózków inwalidzkich + pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim; apteczka samochodowa wyposażona; gaśnica samochodowa wraz z atestem; trójkąt ostrzegawczy; podnośnik; dywaniki gumowe i fartuchy przeciwbłotne; instrukcja obsługi w języku polskim; karta gwarancyjna.

6. Wymagania dotyczące dostawy samochodów

Wykonawca dostarczy samochody na swój koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego tj.

- Dom dziecka w Wojcieszowie, ul. Targowa 4, 59-550 Wojcieszów

- Dom dziecka w Wilkowie, ul. J. Kochanowskiego 4, 59-500 Złotoryja

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wojcieszowie, ul. Miedziana 1, 59-550 Wojcieszów

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Złotoryi, ul. Staszica 2, 59-500 Złotoryja

- Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa

Wszystkie samochody należy dostarczyć do odbiorców w nieprzekraczającym terminie do dnia 20.05.2012r.

7. Wymagania dotyczące płatności

Płatnikiem za dostarczone samochody będzie Powiat Złotoryjski, natomiast Odbiorcami (Nabywcami) poszczególne jednostki organizacyjne powiatu wskazane w pkt. 6 SIWZ - dotyczy zapisów w fakturach zapłaty.

8. Warunki gwarancji i serwisu

Na zakupione samochody Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:

a) minimum 24 miesiące na silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy

b) minimum 10 lat na perforację nadwozia - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.

c) minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą - bez limitu kilometrów licząc od dnia dostawy.

9. Wykonawca dostarczy do odbioru zakupione samochody w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - z czynności tej zostanie spisany protokół zdawczo - odbiorczy.

10. W trakcie odbioru samochodów Wykonawca obowiązany jest do:

a) dostarczenia Karty gwarancyjnej lub innego dokumentu stanowiącego dowód udzielenia gwarancji, będący podstawa do dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji;

b) dostarczenia dokumentów stanowiących podstawę zarejestrowania samochodu, książeczkę obsługi pojazdu.

11. W ramach obsługi serwisowej zakupionych samochodów Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonywania obsługi serwisowej w okresach gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

b) dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w minimum 2 stacjach serwisowej oddalonych od siedziby Zamawiającego w granicach 100 km, a określonej w Wykazie stacji serwisowych - Załączniku nr 5 do SIWZ. c) dokonywania przeglądów i wymiany czynników eksploatacyjnych minimum co 20 tysięcy kilometrów lub raz w roku. 12. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 0/100).

2. Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium.

4. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5. Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 - 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 29.03.2012r. do godziny 11: 00.

6. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty

7. Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie dostaw nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości min. 200 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sp-zlotoryja.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pok. nr 306.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi Pl. Niepodległości 8 59-500 Złotoryja pok. nr 306.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2012r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2012-03-14
Data publikacji:2012-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2246