IZ.272.35.2015 Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2015

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że   w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem była: „Przygotowanie pomieszczenia znajdującego się przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi pod archiwum dla Wydziału Geodezji, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Złotoryi”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 18.09.2015 r. wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

Nazwa i adres Wykonawcy oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100%:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Handel i Gastronomia,

Krzysztof Drzewiecki,
Szkolna 8, Wilków, 59-500  Złotoryja

Przyznana punktacja: 79,35 pkt

2. Usługi budowlane, Marcin TomiakOgrodowa 5, Wilków Osiedle, 59-500 Złotoryja

Przyznana punktacja: 100,00 pkt

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Usługi budowlane, Marcin Tomiak, Ogrodowa 5, Wilków Osiedle, 59-500 Złotoryja.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2015-09-24
Data publikacji:2015-09-24
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:2110