Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej i informatycznej 2 sztuk infokiosków w ramach projektu p.n. Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2013

http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg

Powiat Złotoryjski
Pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
Telefon: 76 878 69 33, -40, -44, -50, faks: 76 878 69 55
 Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe w Złotoryi (Zamawiający) z siedzibą w Złotoryi 59-500, pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) - postępowanie poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest: „Dostawa, montaż i podłączenie do istniejącej sieci energetycznej i informatycznej 2 sztuk infokiosków w ramach projektu p.n. „Złota Sieć – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”  do czasu oznaczonego tj. do dnia 21.01.2013 r. do godziny 11:00 wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

 

1. Ganso Spółka z o. o.
ul. Podwale 128F
43-606 Jaworzno
Przyznana punktacja w kryterium cena 100%: 100,00

 

2. TDC POLSKA s. c.
Jacek Nyga, Zenon Nyga
ul. Wyspiańskiego 9A
64-920 Piła


Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a tym samym nie może być brana pod uwagę w trakcie oceny ofert.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Ganso Spółka z o. o., ul. Podwale 128F, 43-606 Jaworzno.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna oferta, spełniająca warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2013-01-29
Data publikacji:2013-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2364