Roczne odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe i kompleksowy system ochrony i minitoringu sieci Starostwa Powiatowego w Złotoryi przy Pl.Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2014
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Złotoryjski Zamawiający, z siedzibą w Złotoryi 59-500, pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem było: „Roczne odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe i kompleksowy system ochrony i monitoringu sieci Starostwa Powiatowego  w Złotoryi przy Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja” do czasu oznaczonego tj. do dnia 05.02.2014 r. do godziny 11:00 wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

1. NBIT Popenda Ireneusz
ul. Diamentowa 6
41-943 Piekary Śląskie

2. ProFM Jacek Cwojdziński

ul. Wańkowicza 23/4
58-304 Wałbrzych.

Oferta nr 2 nie spełniła warunków określonych przez Zamawiającego i została odrzucona.

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:
1. NBIT Popenda Ireneusz
ul. Diamentowa 6
41-943 Piekary Śląskie


który zaoferował cenę 23 844,53  brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna oferta, która spełnia warunki Zamawiającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-14
Data publikacji:2014-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2121