Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczenia szatni na salę lekcyjną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2014
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Powiat Złotoryjski - Zamawiający, z siedzibą w Złotoryi 59-500, pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem było:
„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczenia szatni na salę lekcyjną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Wojcieszowie”
do czasu oznaczonego tj. do dnia 20.02.2014 r. do godziny 11:00 wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:

1. Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Drzewiecki
Szkolna 8, Wilków -Osiedle
59-500 Złotoryja.

Przyznana punktacja: 100,00 pkt

2. Pionier Sp. C
Wojciech Piszczałka
Poselska 5 - 7
59-220 Legnica.

Przyznana punktacja: 76,00 pkt

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy:

Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Drzewiecki
Szkolna 8, Wilków -Osiedle
59-500 Złotoryja,

który zaoferował cenę 38 448,30 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-24
Data publikacji:2014-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2343