Modernizacja sprzętu sieciowego w ramach projektu p. n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2014

http://powiat-zlotoryja.pl/images/miniatury/zlotasiec_header.jpg

 

Powiat Złotoryjski

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

Telefon: 76 878 69 33, -40, -44, -50, faks: 76 878 69 55

 Złota sieć - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że prowadzone przez Powiat Złotoryjski, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację sprzętu sieciowego  w ramach projektu p. n. Złota sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Powiecie Złotoryjskim” w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ”.  
W powyższym przetargu ceny zaproponowane w ofertach przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2014-02-28
Data publikacji:2014-02-28
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Skiba
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Skiba
Liczba odwiedzin:2535