Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2015

ZD.71.272.PN.10.B5.2015

ZAWIADOMIENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Powiat Złotoryjski, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja – Zamawiający - na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t DMC z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena zaproponowana w ofercie z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:2795