IZ.272.30.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków km 11+932 – 12+777,5 i km 12+843 – 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2018

IZ.272.30.2018                                                                                                                                       

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków km 11+932 – 12+777,5 i km 12+843 – 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji”.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 27.08.2018 r.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota ta wynosi 1 663 822,70 zł  brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:   BRAK OFERT

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2018-08-27
Data publikacji:2018-08-27
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:599