IZ.272.52.2017 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2017

                                                                                                                                    Wykonawcy biorący udział

                                                                                                                                    w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi w roku 2018”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 17.11.2017 r. wpłynęły cztery oferty.

 Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena o wadze 100%:

  1.  UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica

      Przyznana punktacja: 100,00 pkt.

  2.  Eurotab Sp. z o.o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

      Przyznana punktacja: 77,22 pkt.

 3. TABLA Sp. z o.o.,  ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin

      Przyznana punktacja: 87,88 pkt.

 4.  Unar Spółka z o.o., ul. K. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków

        Przyznana punktacja: 87,55 pkt.

 

 Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul.  Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najwyższa liczba punktów spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2017-11-20
Data publikacji:2017-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:913