RS.6341.36.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2017

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu  10 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek znak: TW/4650/071/63/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Złotoryi Aleja Miła 2 w sprawie  wydania pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód w  zakresie:

1)pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego w obrębie miejscowości  Jerzmanice Zdrój składającego się z trzech studni  Nr 1, Nr 2, Nr 3 o wydajności eksploatacyjnej 182 m3/h,  w  maksymalnej ilości , Q max. h = 182 m3/h,

2)pobór wody podziemnej ze studni Nr 5 zlokalizowanej pomiędzy ujęciem Nowa Ziemia  i Jerzmanice Zdrój, o wydajności eksploatacyjnej 150 m3/h, w  maksymalnej ilości , Q max. h = 150 m3/h;

w łącznej ilości  Q śr. d = 3 361 m3/dobę Q max. h = 332 m3/h, Q max. r = 1 226 765 m3/rok, dla zaopatrzenia w wodę miasta Złotoryi i okolicznych miejscowości.

 

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 Otrzymują:

1.Urząd Miejski w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2. Urząd Gminy w Złotoryi (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

3.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-07-18
Data publikacji:2017-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:1606