RS.6341.35.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2017

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 6 lipca 2017 roku, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  z dnia 6 lipca 2017 r. Pana Adama Walentka reprezentującego Gminę Wojcieszów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowy i odbudowy  murów oporowych lewo i prawobrzeżnych na odcinku rzeki Kaczawy,  o długości 436 m, od km 76+030 do km 77+466, w m. Wojcieszów na działkach:

- nr 187/2, 187/3, 231 obręb 1 Wojcieszów

- nr 68, 73/2, 429/5 429/6, 429/7 obręb 2 Wojcieszów,

w celu zabezpieczenia ulicy Mostowej, biegnącej wzdłuż koryta rzeki, przed podmywaniem,  w następującym zakresie:

1) wykonanie murów oporowych betonowych masywnych, z okładziną kamienną gr. 0,2 m,  o zmiennej wysokości, nachyleniu ścian 5:1, z zachowaniem szerokości koryta rzeki w dnie, nie mniejszej niż 6 m:

- w km 76+030 ÷ 76+092 rzeki, na brzegu lewym, o wysokości ok. 2,53 ÷ 4,08 m

- w km 76+030 ÷ 76+081 rzeki, na brzegu prawym, o wysokości ok. 1,2 m, uzupełnionego umocnieniem skarpy znajdującej się powyżej muru, brukiem z kamienia łamanego gr. 15÷25 cm  na betonie, pasem szerokości 1,7 m, z nachyleniem 1:1÷1:5

- w km 76+081÷76+087 rzeki, na brzegu prawym, o wysokości 2-2,4 m

- w km 76+238÷76+466 rzeki, na brzegu lewym, o wysokości ok. 2÷3 m

- w km 76+278÷76+464 rzeki, na brzegu prawym, o wysokości ok. 2÷2,4 m

2) wykonanie gurtów betonowych stabilizujących dno pomiędzy murami oporowymi, o wymiarach 0,6x1 m,  z narzutem kamiennym ciężkim gr. 0,5 m, na długości po 2m powyżej i poniżej każdego z gurtów, łącznie 10 szt.,  w km 76+030, 76+088, 76+239, 76+279, 76+301, 76+324, 76+347, 76+372, 76+396, 76+464 rzeki.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 Otrzymują:

1.Urząd Miasta w Wojcieszowie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i  terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe
Data utworzenia:2017-07-13
Data publikacji:2017-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Beata Borucka
Osoba wprowadzająca dokument:Beata Borucka
Liczba odwiedzin:1813