IZ.272.30.2016, Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2016

Wykonawcy biorący udział

          w postępowaniu

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem było Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Złotoryjskiego na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 17.10.2016 r. wpłynęła 1 oferta.

Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100 %:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1.

Z.N.S „RENOMA” S.C.

ul. Legnicka 31

59-500 Złotoryja

100,00 pkt

 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Z.N.S „RENOMA” S.C. ul. Legnicka 31,  59-500 Złotoryja.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:Jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2016-12-06
Data publikacji:2016-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:2224