IZ.272.36.2016 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Złotoryjskiego w latach 2017-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2016

                                                                                                Wykonawcy biorący udział

                                                                                                 w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem była: „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Złotoryjskiego w latach 2017-2018” do czasu oznaczonego tj. do dnia 21.11.2016 r. wpłynęła jedna oferta.

 Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena o wadze 100%:

 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi

ul. Marii Konopnickiej 17

59-500 Złotoryja

Przyznana punktacja:  100,00  pkt.

 Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, ul. Marii Konopnickiej 17, 59-500 Złotoryja

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: jedyna oferta.

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Data utworzenia:2016-11-30
Data publikacji:2016-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Monika Gudz
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gudz
Liczba odwiedzin:2069