IZ.272.31.2016, Zakup busa dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostki organizacyjnej Powiatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2016

Wykonawcy biorący udział

          w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że  w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem był Zakup busa dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostki organizacyjnej Powiatu w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 08.11.2016 r. wpłynęły 3 oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100 %:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznana punktacja

1.

Car Center Sp. z o.o.

ul. Muchoborska 7

54-424 Wrocław

 

100,00 pkt

2.

 

P.W. BIBMOT BIK Sp.J

ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

95,39  pkt

3.

Dzięciołowski Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 20

58-506 Jelenia Góra

  90,81 pkt    

 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Car Center Sp. z o.o., ul. Muchoborska 7, 54-424 Wrocław.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zamówienia, a tym samym jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert, na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kryterium „cena 100 %”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2016-11-15
Data publikacji:2016-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:2162