IZ.272.32.2016, Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Wykonawcy biorący udział

          w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Złotoryjski, z siedzibą w Złotoryi 59-500, Pl. Niepodległości 8 informuje, że   w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem było Wykonanie wycen nieruchomości z terenu Powiatu Złotoryjskiego w roku 2016”, do czasu oznaczonego tj. do dnia 20.10.2016 r. wpłynęło 5 ofert.

Nazwa i adres Wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu oraz przyznana punktacja w kryterium cena 100 %:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

1.

Leszczyńskie Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami

ul. Śniadeckich 1

64-100 Leszno

Przyznana punktacja: 19,48

2.

 

Biuro Obsługi Nieruchomości

Wycena i Zarządzanie, Jerzy Semeniuk

ul. Młyńska 1/8

59-540 Świerzawa

Przyznana punktacja: 100,00

3.

Rzeczoznawstwo Majątkowe

Ryznar Wiesława

ul. Pruszyńskiego 18/7

59-220 Legnica

Przyznana punktacja: 54,98

4.

Biuro Wyceny Nieruchomości

„Cztery Kąty”

ul. Mieszka I 12

59-500 Złotoryja

Przyznana punktacja: 55,22

5.

,,Nieruchomości”

Mieczysław Młynarczyk

ul. Meksykańska 7

59-220 Legnica

Przyznana punktacja: 38,32

 

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy: Biuro Obsługi Nieruchomości Wycena  i Zarządzanie, Jerzy Semeniuk, ul. Młyńska 1/8, 59-540 Świerzawa.

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację zamówienia, a tym samym jego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiat Złotoryjski
Data utworzenia:2016-10-25
Data publikacji:2016-10-25
Osoba sporządzająca dokument:Ada Mikus
Osoba wprowadzająca dokument:Ada Mikus
Liczba odwiedzin:1711