Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-12-04 ( Imieniny: Barbary, Hieronima)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON "program wyrównywania różnic

Dostawa samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego - jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON "program wyrównywania różnic

IZ.272.11.2012       

   

Wykonawcy biorący udział
    w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Powiat Złotoryjski - Starostwo Powiatowe z siedzibą w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatu Złotoryjskiego – jednostek organizacyjnych powiatu, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami II”,  Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 z późn. zm.) dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Nawrot    Sp. z o.o., Długołęka, ul. Wrocławska 33B, 55-095 Mirków.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu:

 

1. Zamojskie Przedsiębiorstwo
    Usługowo – Produkcyjne
    „ENERGOZAM” Sp. z o.o.         
    ul. Zagłoby 5
    22-400 Zamość
    Przyznana punktacja : 94,93

 

2. Nawrot Sp. z o.o.
    Długołęka, ul. Wrocławska 33B         
    55-095 Mirków
    Przyznana punktacja: 100,00

 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.

Autor: Paweł Skiba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-09-28 09:16przez: Paweł Skiba
Opublikowano:2012-03-30 00:00przez: Paweł Skiba
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:2531

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo