Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t VW Transporter T4

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t VW Transporter T4

Złotoryja, 18.03.2024 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż
samochodu ciężarowego do 3,5t VW Transporter T4


I. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
ul. Kolejowa 4
59-500 Złotoryja
tel. 76 878 34 86
email: pzdzlotoryja@interia.pl

II. Przedmiot przetargu

Samochód ciężarowy do 3,5t marki VW Transporter T4
Wersja: Mixt
Rok produkcji: 2002 r.
Data pierwszej rejestracji: 05.06.2002 r.
Ubezpieczenie pojazdu: do 31.12.2024 r.
Nr rejestracyjny: DZL H505
VIN: WV2ZZZ70Z3X007529
Aktualny przebieg: 444259 km
Pojemność silnika / Moc silnika: 1896 ccm / 50kW (68KM)
Kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru): zielony 2-warstwowy typu uni
Charakter wykorzystania: Przewóz ładunków i osób
Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność: 2600 kg / 1070 kg
Rodzaj nadwozia: furgon 3 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi: 2920 mm
Oznaczenie silnika: ABL
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
Doładowanie: Turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość: 4789 mm / 1840 mm / 1940 mm

1. Wyposażenie standardowe:
Drzwi boczne prawe przesuwne
Fotel pasażera podwójny
Immobiliser
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Kołpaki
Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacja wysokości mocowania
Poduszka powietrzna kierowcy
Szyba przednia klejona
Szyby atermiczne
Ścianka działowa ażurowa
Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wyłożone tworzywem sztucznym
Światła z regulacja kąta pochylenia
Tapicerka drzwi z tworzywa
Uchwyty do mocowania ładunków
Wspomaganie układu kierowniczego
Wykładzina podłogowa gumowa
Wymiennik ciepła dodatkowy
Zagłówki foteli przednich regulowane

2. Wyposażenie dodatkowe:
Hak holowniczy
Radioodtwarzacz

3. Opis stanu technicznego:
Samochód od nowości jest na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi. Samochód
z uwagi na stan techniczny oraz brak okresowego badania technicznego jest wyłączony
z eksploatacji.

4. Silnik:
- kompletny ze śladami rozległych wycieków z uszczelnień pokrywy klawiatury, miski olejowej oraz w obrębie uszczelnienia wału korbowego od strony napędu układu rozrządu
i podstawy filtra oleju
- sterowanie zawory EGR odłączone od układu recyrkulacji spalin
- ubytki cieczy chłodzącej (brak możliwości ustalenia źródła wycieku)

5. Nadwozie:
- rozległa korozja i perforacje na elementach: próg prawy na początku i na końcu oraz
przy stopniu drzwi przesuwnych, próg lewy przy drzwiach kierowcy, podłoga w przedziale osobowym i bagażowym, komora silnika w obrębie filtra paliwa, nadkole tylne prawe i lewe, błotnik PL, błotnik TL, błotnik TP
- ślady napraw blacharskich, nałożona powłoka szpachlowa, korozja na elementach:
ściana boczna prawa, drzwi przesuwne, drzwi tyłu nadwozia, podłoga w przedziale
pasażerskim, pokrywa wlewu paliwa
- pękająca i oddzielająca się powłoka szpachlowa na powierzchni ściany bocznej lewej
oraz na drzwiach tyłu nadwozia
- ogniska korozji na wzmocnieniach podłużnych podłogi
- podłużne rozległe wgniecenie ściany bocznej lewej, deformacje pokrywy tylnej oraz
szkieletu tej pokrywy (po naprawie)
- wielomiejscowe zarysowania powłoki lakierowej, ubytki i odpryski lakieru
6. Podwozie:
- kompletne z wyciekami płynu hamulcowego w obrębie pompy hamulcowej i cylindra
wspomagania (płyn wlewa sie do przedziału osobowego)
- wycieki oleju w obrębie wspomagania układu kierowniczego (brak dostępu)
- stuki w zawieszeniu podczas jazdy po nierównościach
- zapowietrzony układ hamulcowy
- nie dokonywano demontażu elementów podwozia

7. Wyposażenie:
- rozbity klosz tylnej prawej lampy zespolonej z ubytkiem tworzywa
- uszkodzona obudowa lusterka prawego
- uszkodzony mechanizm opuszczania szyby drzwi kierowcy
- uszkodzona klamka zewnętrzna drzwi prawych i wewnętrzna drzwi kierowcy
- uszkodzony zamek drzwi tyłu nadwozia
- punktowe odpryski szyby czołowej, łukowe otarcia od pióra wycieraczki
- brak prawej kratki wlotu powietrza
- wyłamana podstawa/rama fotela prawego w 2 rzędzie
- porozrywane z ubytkami wykładziny foteli, dywaniki podłogi oraz wykładziny boków nadwozia
- wyrwany uchwyt przy drzwiach przesuwnych
- wnętrze pojazdu mocno zabrudzone
- niesprawne: ogrzewanie przedziału tylnego, pas bezpieczeństwa tylny lewy, sygnał
dźwiękowy, wycieraczki szyby czołowej (blokuje sie układ wyłączania), ogranicznik
otwarcia drzwi prawych, pokrywka schowka pasażera
- oderwana podsufitka przy szybie czołowej

III. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza brutto 2 000,00 zł. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić
za cenę niższą od ceny wywoławczej.

IV. Oględziny pojazdu:

Samochód można obejrzeć w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 w Obwodzie Drogowym w Świerzawie, ul. Jeleniogórska 28, 59-540 Świerzawa po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 605 569 154

Osoba do kontaktu: Majster Krzysztof Szlęzak

V. Wadium

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych 00/100).
2. Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium. Wadium należy wpłacić do dnia 6.05.2024 r. tylko wyłączenie w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi tj. Santander Bank Polska, nr 04 1090 2095 0000 0005 4802 0184. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.
3. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub zostaną odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zakupu pojazdu.


VI. Tryb przetargu

1. Sprzedaż samochodu dokonana zostanie w trybie przetargu publicznego
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
3. Przedmiotu przetargu nie mogą nabyć:
a) Starosta Powiatu, Wicestarosta Powiatu, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg;
b) Skarbnik Powiatu, Główny Księgowy Powiatowego Zarządu Dróg;
c) osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w Powiatowym Zarządzie Dróg;
d) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu przedmiotu przetargu do kategorii majątku zbędnego;
e) osoby pozostające z osobami, o których mowa w w/w ppkt. a-d w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości
co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w ppkt a-d.
4. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba upoważniona do reprezentacji uczestnika, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.
5. Do sprzedaży w przetargu publicznym składników rzeczowych majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy §11 - §20, §21 ust. 1, §22-§24 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 tj.).

VII. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

1. Oferty należy składać do dnia 6.05.2024 r. w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg
w Złotoryi ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Oferta w przetargu publicznym na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t
VW Transporter T4”.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7.05.2024 r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja.


VIII. Oferta pisemna musi zawierać:

1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta.
2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
3. Oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu
lub
4. Oświadczenie oferenta, ze ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z zapoznania się ze stanem tego przedmiotu.
5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO.
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 tj.) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
8. Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
9. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
10. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowani u przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Do aukcji stosuje się przepisy §28-34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 tj.).
11. W przypadku aukcji o której mowa w ust. 10, komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
12. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IX. Inne informacje:

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedną ofertę w wysokości co najmniej ceny wywoławczej.
3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wzór umowy sprzedaży zawiera załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Odbiór samochodu z siedziby sprzedającego nastąpi przez kupującego, na koszt i ryzyko kupującego.
6. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży pojazdu – w terminie do 10 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, sprzedający informuje, że:
- administratorem danych osobowych oferentów jest Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
- Powiatowy Zarządu Dróg w Złotoryi, ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja,
- e-mail: kontakt@ido24.eu,
- dane osobowe oferentów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego, prowadzonym w trybie przetargu publicznego;
- odbiorcami danych osobowych oferentów będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- dane osobowe oferentów będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego;
- obowiązek podania przez oferentów danych osobowych bezpośrednio dotyczących oferentów jest wymogiem związanym z udziałem w przetargu publicznym;
- w odniesieniu do danych osobowych oferentów decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Oferent posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących oferenta*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących oferenta narusza przepisy RODO;
Oferentowi nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przetargu publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Autor: Andrzej Jakubowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-18 08:29przez: Andrzej Jakubowski
Opublikowano:2024-04-18 08:29przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2024-04-18 08:26przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:178

Rejestr zmian

  • [2024-04-18 08:26:36]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo