Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-06-06 ( Imieniny: Laury, Laurentego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Złotoryja, dnia 29 grudnia 2022r.

AB.6740.148.2022

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI DROGOWEJ


Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11 f ust. 1, art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176, z późn.zm.) oraz art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000z późn. zm.) dalej k.p.a. zawiadamiam, że Starosta Powiatu Złotoryjskiego decyzją nr 251/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 382 – ul. Legnickiej z drogą gminną nr 108578D – pl. Sprzymierzeńców i projektowaną drogą publiczną o klasie technicznej L w Złotoryi wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości położonej w Złotoryi - j.e. 022602_1.0005, w następujący sposób:
1) działka nr 31/1 na działki nr 31/26 i 31/27, obręb Złotoryja -j.e. 022602_1.0005.
Inwestycją objęte są również działki, niepodlegające podziałowi,
- działki ewidencyjne w obrębie 0005 Złotoryja, jednostka ewidencyjna 022602_1 Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie: nr 24, 10/4, 10/7, które w dniu wydania decyzji stanowiły własność Gminy Miejskiej Złotoryja,
- działka ewidencyjna w obrębie 0006 Złotoryja, jednostka ewidencyjna 022602_1 Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie: nr 1/6, która w dniu wydania decyzji stanowiła własność Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Złotoryjskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.Z treścią decyzji Starosty Powiatu Złotoryjskiego nr 251/2022 z dnia 29 grudnia 2022r., strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja (parter., pok. 1, w godz.: 8.00-15.00).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w Urzędzie Miejskim w Złotoryi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powyższych urzędów .

Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Powiatu Złotoryjskiego nr 239/2022 z dnia 12 grudnia 2022r. uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Autor: Anna Spuriak-Kulas

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-05 14:11przez: Anna Spuriak-Kulas
Opublikowano:2023-01-05 14:12przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2023-01-05 14:11przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:93

Rejestr zmian

  • [2023-01-05 14:11:30]Tomasz Saluszewskipoprawki redakcyjne
  • [2023-01-05 14:06:19]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo