Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-04-12 ( Imieniny: Juliusza, Lubosława)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Złotoryjskiego - BR.0002.54.2022 Porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

BR.0002.54.2022 Porządek obrad LIV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

                                                                                                                                                         Złotoryja, dnia 17 listopada 2022 r.

BR.0002.54.2022

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 24 listopada 2022 roku o godz. 13:00 w  sali konferencyjnej /II piętro/ Starostwa Powiatowego w  Złotoryi,  Pl. Niepodległości 8.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIII.
 3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
 4. Informacja z bieżącej działalności Spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Złotoryi.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Wykonanie planu remontów dróg powiatowych i przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 8. Realizacja zadań powiatu złotoryjskiego w zakresie pomocy społecznej w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Złotoryjski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego
  z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usunięcie
  i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2022.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                      (-) Łukasz Horodyski

Autor: Paulina Brzózka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-17 12:03przez: Paulina Brzózka
Opublikowano:2022-11-17 12:04przez: Paulina Brzózka
Zmodyfikowano:2022-11-17 12:03przez: Paulina Brzózka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:321

Rejestr zmian

 • [2022-11-17 12:03:46]Paulina BrzózkaPublikacja w BIP
 • [2022-11-17 12:03:19]Paulina BrzózkaPublikacja w BIP

Banery/Logo