Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-04-02 ( Imieniny: Franciszka, Malwiny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - BR.0002.50.2022 Porządek obrad L Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

BR.0002.50.2022 Porządek obrad L Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Złotoryja, dnia 18 sierpnia 2022 r.

 

BR.0002.50.2022                                                                                                           

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Powiatu Złotoryjskiego na dzień 25 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad sesji:

1.         Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIX.

3.       Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu złotoryjskiego w 2022 r.

6.       Sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o. o. w Złotoryi za 2021 r.

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2022.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  w Złotoryi, ul. Szkolna 1.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Zagrodno prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Zagrodno w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612 D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym”.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Złotoryja prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Złotoryja w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 2617 D wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego w m. Ernestynów”.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Łukasz Horodyski

 

Autor: Paulina Brzózka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-08-18 12:55przez: Paulina Brzózka
Opublikowano:2022-08-18 13:50przez: Paulina Brzózka
Zmodyfikowano:2022-08-18 13:49przez: Paulina Brzózka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:134

Rejestr zmian

  • [2022-08-18 13:49:45]Paulina Brzózkapublikacja w BIP
  • [2022-08-18 13:01:10]Paulina BrzózkaPulikacja w BIP
  • [2022-08-18 12:56:25]Paulina BrzózkaPulikacja w BIP
  • [2022-08-18 12:56:06]Paulina BrzózkaPulikacja w BIP
  • [2022-08-18 12:54:48]Paulina BrzózkaPulikacja w BIP

Banery/Logo