Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-02-05 ( Imieniny: Agaty, Filipa)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Złotoryjskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Skarbu Państwa wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 9/2021 Starosty Złotoryjskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Skarbu Państwa wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 9/2021
Starosty Złotoryjskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Skarbu Państwa wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej, położonej w obrębie Nowy Kościół, gmina Świerzawa.

Na podstawie:
- art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
- Zarządzenia nr 618 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowym Kościele, gmina Świerzawa

Zarządza się, co następuje:

§ 1


Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział Skarbu Państwa wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w granicach działki nr 955/3 w obrębie Nowy Kościół, gmina Świerzawa,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1Z/00033956/3.

§ 2


Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nr GN.6840.6.2018, stanowiący załącznik do Zarządzenia, zawierający oznaczenie, opis i warunki sprzedaży nieruchomości
o której mowa w § 1.

§ 3


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotoryi, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu: http://bip.powiat-zlotoryja.pl/, https://www.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na stronie podmiotowej Wojewody Dolnośląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4


Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

§ 5


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6


Niniejsze Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: Aneta Styś

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-30 08:15przez: Aneta Styś
Opublikowano:2021-04-30 08:15przez: Tomasz Saluszewski
Zmodyfikowano:2021-04-30 08:11przez: Tomasz Saluszewski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:174

Rejestr zmian

  • [2021-04-30 08:11:49]Tomasz SaluszewskiUtworzenie

Banery/Logo