Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2020-10-25 ( Imieniny: Ingi, Maurycego)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - WR.272.42.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

WR.272.42.2020 Zaproszenie do składania ofert dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zaproszenie do składania ofert

dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

Powiat Złotoryjski zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.

2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 3 lata.

3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.

4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.

6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.

7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK (np. opiekun dedykowany dla pracodawcy, udokumentowane działania informacyjne oraz przeprowadzanie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie wyznaczonych pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK, itp.)

 

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi

Pl. Niepodległości 8

59-500 Złotoryja

 

 Termin składania ofert upływa 18.09.2020 r.

UWAGA!

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie Powiat Złotoryjski przystąpi do negocjowania warunków z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami, celem podpisania umowy.

Powiat Złotoryjski nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Powiatu, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

 

Autor: Ada Mikus

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-10 11:55:14przez: Ada Mikus
Opublikowano:2020-09-10 00:00:00przez: Ada Mikus
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:108

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo