Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-04-02 ( Imieniny: Franciszka, Malwiny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.62.2018 Organizacja zimowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

IZ.272.62.2018 Organizacja zimowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn: "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

                                    

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:

Organizacja zimowych warsztatów socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 02.01.2019 r. o godzinie 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Kwota ta wynosi      50 000,00 zł brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:    

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Kategoria hotelu,

w którym zakwaterowana zostanie grupa

1

Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO

ul. Śródmiejska 4A

68-200 Żary

 

64 608,00 zł

 

3 gwiazdki

2

Magdalena Siśkiewicz

New Challenge

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

 

62 880,00 zł

 

4 gwiazdki

3

Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC”

Pl. Wolności 12,

35-073 Rzeszów

 

45 480,00 zł

 

4 gwiazdki

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2017 poz. 229 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-01-02 13:17przez: Monika Gudz
Opublikowano:2019-01-02 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:770

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo