Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-04-02 ( Imieniny: Franciszka, Malwiny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.47.2018 Adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy ZAZ w Świerzawie

IZ.272.47.2018 Adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy ZAZ w Świerzawie

 

„ERL – Educatio, Repetitio, Labora – kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością”

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:

 „Adaptacja pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Centrum Dydaktyczno-Socjalnego przy ZAZ w Świerzawie”.

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 20.12.2018 r.,  godz. 12:00.

 3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 030 000,00 zł brutto.

 4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

AGADOM POLSKA Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 13

59-400 Jawor

2 104 530,00 zł

 

5 lat

 

2.

Zakład Usługowo-Remontowy

Idziaszek Sp. z o.o.

Ul. Jęczmienna 6

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

2 460 000,00 zł

5 lat

Okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2017 poz. 229 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

 

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-20 12:52przez: Monika Gudz
Opublikowano:2018-12-20 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:900

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo