Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-04-02 ( Imieniny: Franciszka, Malwiny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - IZ.272.37.2018 Remont pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi

IZ.272.37.2018 Remont pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi

IZ.272.37.2018                                                                             

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

1. Przedmiot zamówienia:

„Remont pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na warsztat terapii zajęciowej oraz środowiskowy dom samopomocy w budynku administracyjno-szkolnym przy ul. Wojska Polskiego 50 w Złotoryi”.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w dniu 21.09.2018 r.,  godz. 12:00.

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 347 000,00 zł brutto.

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 

L.P.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane

1

Zakład Remontowo-Budowlany „DRAGON” Stanisław Kleina

ul. Tysiąclecia 7, 84-360 Łeba

 

3 029 443,18 zł

 

5 lat

2

AGADOM POLSKA Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 13, 59-400 Jawor

 

2 612 913,69 zł

 

5 lat

 Okres gwarancji i warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy zawartym w SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  z 2017 poz. 229 ze zm.).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające,  że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

 

Autor: Monika Gudz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-09-21 12:37przez: Monika Gudz
Opublikowano:2018-09-21 00:00przez: Monika Gudz
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Odwiedziny:1094

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo