Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2020-10-30 ( Imieniny: Augustyny, Lukasza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - RS.6341.8.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

RS.6341.8.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

 

   Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (D z. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek znak: KD.6341.1.2017.KB z dnia 14.02.2017 r. Starosty Legnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1)  wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- budowa przepustów nr 2, nr 4, nr 5, nr 6  pod zjazdami, lokalizacja na terenie działki nr 302 obręb 0011 Piotrówek, gmina Kunice, droga powiatowa nr 2184D

- przebudowa przepustów nr 1, nr 3 pod istniejącymi zjazdami, lokalizacja na terenie działki nr 302 obręb 0011 Piotrówek, gmina Kunice, droga powiatowa nr 2184D

- przebudowa istniejącego odwodnienia polegająca na korekcie sytuacyjno-wysokościowej rowów drogowych nr 1, 2, 3, 4 wzdłuż planowanych do przebudowy odcinków drogi powiatowej

2) szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni nr 1 i 2 o powierzchni 0,25 ha  do rowu nr 1, ze zlewni nr 3 i 4 o powierzchni 0,32 ha do rowu nr 2, ze zlewni nr 6 o powierzchni 0,27 ha do rowu nr 3, ze zlewni nr 8 i 9 o powierzchni    0,22 ha do rowu nr 4.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Postanowieniem  znak: ZO-7107-21/17 z dnia 21.02.2017r.  wyznaczył Starostę Złotoryjskiego do prowadzenia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2184D, dz. nr 302dr w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice, powiat legnicki”.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Legnicy (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2. Urząd Gminy w Kunicach (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

3. a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-03-09 10:23:05przez: Beata Borucka
Opublikowano:2017-03-09 00:00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1872

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo