Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2020-10-30 ( Imieniny: Augustyny, Lukasza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - RS.6341.7.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

RS.6341.7.2017 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Złotoryjski informuje, że w dniu 13 lutego 2017 roku, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  z dnia 08.02.2017 r. Pana Grzegorza Lewowskiego z Biura Inżynierskiego TRAKT Sędzisław50, 58-410 Marciszów reprezentującego Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- szczególne korzystanie z wód tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodnika oraz części jezdni przy ulicy Dworcowej w Świerzawie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, poprzez kanalizację deszczową do istniejącej studni , w ilości :

wylot 1 - Qmaxh = 16,94 m3/h,  Qśrd = 1,05 m3/d, Qmaxr = 512 m3/rok

wylot 2 - Qmaxh = 4,14 m3/h,  Qśrd = 0,18 m3/d, Qmaxr = 88 m3/rok,

- wykonanie urządzeń wodnych tj.: wykonanie wylotów (1,2) urządzeń kanalizacyjnych w istniejącej studni, w km drogi 0+085,02,  bez zmiany jej parametrów oraz likwidację rowu przydrożnego, w km drogi 0+0,74,96 – 0+108,11, długości 33 m.

Z dokumentami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pokój nr 211.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia, można zgłaszać przez okres 14 dni licząc od daty wywieszenia obwieszczenia.

 Otrzymują:

1.Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie (niniejsze obwieszczenie po naniesieniu adnotacji o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia należy przesłać do tut. Starostwa).

2.a/a – tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Autor: Beata Borucka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-03-01 12:35:20przez: Beata Borucka
Opublikowano:2017-03-01 00:00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1786

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo