Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2020-10-30 ( Imieniny: Augustyny, Lukasza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi - RS.604.2.2016.P Postanowienie Starosty Złotoryjskiego

RS.604.2.2016.P Postanowienie Starosty Złotoryjskiego

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 )

 

postanawiam

 

sprostować w decyzji Starosty Złotoryjskiego nr RS.604.2.2016.D z dnia 10.05.2016 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. ”Scalanie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie” oczywistą omyłkę  w następujący sposób:

w zapisie pierwszego zdania pkt IX ppkt 4 zamiast kropki wprowadza się przecinek, a po nim następujący zapis: „3 odcinków dróg wewnętrznych (odcinki powyżej 1 km) o łącznej długości 3,83 km”.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Podczas prowadzenia prac scaleniowych wsi Prusice została zauważona rozbieżność zapisów w długości dróg objętych procesem scaleniowym zawartych w decyzji Starosty Złotoryjskiego nr RS.604.2.2016.D z dnia 10.05.2016 r. a widniejącym w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia scalania gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski”.

Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia decyzji.

 

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Złotoryjskiego w terminie siedmiu dni od daty doręczenia.

  Otrzymują:

  1. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
  2. Powiat Złotoryjski
  3. Urząd Gminy Złotoryja
  4. a/a

Do wiadomości:

       1.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

 

Niniejsze postanowienie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Złotoryi
  2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Złotoryja
  3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Prusice, gmina Złotoryja
  4. BIP Starostwa Powiatowego w Złotoryi

Autor: Marzena Postrzelony

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-02-14 11:41:41przez: Marzena Postrzelony
Opublikowano:2017-02-14 00:00:00przez: Beata Borucka
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe
Odwiedziny:1988

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo