Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Informacja dot. AB.6743.373.2019 budowa sieci gazowej ś/c - gazyfikacja miejscowości Sędzimirów na działce nr 783 - j.e. 020106_2.0005- Raciborowice Górne, Gmina Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki, - na działkach nr 454/1, 449/8, 449/3, 449/14 - j.e.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja dot. AB.6743.373.2019 budowa sieci gazowej ś/c - gazyfikacja miejscowości Sędzimirów na działce nr 783 - j.e. 020106_2.0005- Raciborowice Górne, Gmina Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki, - na działkach nr 454/1, 449/8, 449/3, 449/14 - j.e.

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera do realizacji projektu ,,Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim – etap II”

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera do realizacji projektu ,,Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim – etap II”

Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/70/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami

Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Złotoryjski

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Złotoryjski

Uchwała Nr XV/72/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/72/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XV/73/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Złotoryjski jest organem prowadzącym

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/73/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Złotoryjski jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XV/74/2019 w sprawie regulaminu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym znajdujących się na terenie Powiatu Złotoryjskiego

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/74/2019 w sprawie regulaminu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym znajdujących się na terenie Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr XV/75/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/75/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego

Uchwała Nr XV/76/2019 sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XV/76/2019 sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2019