Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WR.272.16.2019 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.16.2019 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

Zawiadomienie AB.6743.177.2019 dot. budowy przyłacza wodociągowego do działki Centrum dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie na działkach nr 326, 427/16, 427/15, 427/15, 333 - j.e. 022604_4.0001 Świerzawa.

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.177.2019 dot. budowy przyłacza wodociągowego do działki Centrum dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie na działkach nr 326, 427/16, 427/15, 427/15, 333 - j.e. 022604_4.0001 Świerzawa.

Harmonogram koszenia poboczy przy drogach powiatowych Powiatu Złotoryjskiego

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Harmonogram koszenia poboczy przy drogach powiatowych Powiatu Złotoryjskiego

Sprawozdanie z "Rocznego programu współpracy Powiatu Złotoryjskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2018"

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z "Rocznego programu współpracy Powiatu Złotoryjskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2018"

Zawiadomienie AB.6743.176.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowejoraz przyłączy do budynków przy drodze gminnej - pl. Wolności nr 110284D, pl. Bolesława Piasta nr 110275D, ul. Polna nr 110280D na działkach nr 316, 246, 231/2, 234, 242, 243, 271 - j.e. 022

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.176.2019 dot. przebudowy sieci wodociągowejoraz przyłączy do budynków przy drodze gminnej - pl. Wolności nr 110284D, pl. Bolesława Piasta nr 110275D, ul. Polna nr 110280D na działkach nr 316, 246, 231/2, 234, 242, 243, 271 - j.e. 022

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie "Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim - II" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

10 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie "Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim - II" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

6 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju - 1/4 etatu

WR.272.7.2019 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w sezonie zimowym 2019-2020 z podziałem na zadania

6 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.7.2019 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w sezonie zimowym 2019-2020 z podziałem na zadania

Harmonogram planowanych godzin pracy animatora na boisku Orlik - ul. Wojska Polskiego 50 - Złotoryja

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Harmonogram planowanych godzin pracy animatora na boisku Orlik - ul. Wojska Polskiego 50 - Złotoryja

WR.272.14.2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu związanego z komputerami do Liceum Ogólnokształcącegow Złotoryi w ramach realizacji projektu pt. „Kompetencje kluczowe autostradą do przyszłości”

4 czerwca 2019
Czytaj więcej o: WR.272.14.2019 Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu związanego z komputerami do Liceum Ogólnokształcącegow Złotoryi w ramach realizacji projektu pt. „Kompetencje kluczowe autostradą do przyszłości”