Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.18.2018 Udostępnienie budynku PCPR i PUP osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych oraz likwidację barier w biurze projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim”

Wykaz nr 1. GN.6840.7.2017 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Wykaz nr 1. GN.6840.7.2017 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi

IZ.272.26.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.26.2018 Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego, wielorodzinnego, zlokalizowanego w miejscowości Gozdno nr 15, gmina Świerzawa

Zawiadomienie AB.6743.253.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej

18 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.253.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie AB.6743.248.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 39,45/25,51/4, 51/11 -022602_1.0003 - Złotoryja

16 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie AB.6743.248.2018 dot. przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 39,45/25,51/4, 51/11 -022602_1.0003 - Złotoryja

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.89.1.2017.2018

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.89.1.2017.2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.139.2018

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - AB.6740.139.2018

IZ.272.23.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków km 11+932 – 12+777,5 i km 12+843 – 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji

12 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.23.2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 D w m. Wilków km 11+932 – 12+777,5 i km 12+843 – 13+143 wraz z budową chodnika i kanalizacji

IZ.272.24.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"

11 lipca 2018
Czytaj więcej o: IZ.272.24.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Złotoryjskim"